Logg inn

Metadata

Revisjoner (5)

 • Krav til teorikunnskaper I1

  Vis denne versjonen
 • Pkt. 402.7 Instruktør/eksaminator (I/E)

  Endrede krav og rettigheter: 402.7

  Vis denne versjonen
 • 402.4.1 Erfaringskrav

  Lagt til punkt besluttet i SU referat 4/2020 pkt 7

  I3 tandem:
  Det vil fra sesongen 2021 være krav om I3 for å bli tandeminstruktør. Det vil dog stilles samme krav til å delta på tandeminstruktørkurs som det i dag er for å delta på I2 kurs.

  ERFARINGSKRAV I2: se punkt 402.2.1

  Vis denne versjonen
 • 402.4.7 Spesielle vedlikeholdskrav tandem

  Tandeminstruktør må delta på årlig tandemseminar som fortrinnsvis avholdes digitalt

  Vis denne versjonen

Kommentarer (0)

  Markeringer (0)

   Bokmerker (0)

    Spørsmål (0)